top of page

Verwijzers

 

Verwijzers kunnen bij Jeugd in Balans terecht bij vragen en problemen rond een kind. Onze praktijk heeft tot doel met psychologische en pedagogische hulp een bijdrage te leveren aan deregio Haarlem en biedt diagnostiek, preventie, begeleiding en behandeling van kinderen en hun gezin.

Wij bieden zowel basis- als specialistische jeugd GGZ. U kunt in overleg met de ouders een kind aanmelden door te bellen of mailen naar Jeugd in Balans. De diagnostiek en behandeling kan met een verwijsbrief van de huisarts veelal binnen een week gestart worden.

 

Wij bieden integrale jeugdzorg en kijken bij de behandeling naar alle leefdomeinen van het kind, waaronder gezin, school, netwerk en vrijetijdsbesteding. Deze integrale aanpak vinden wij belangrijk voor het vinden van oplossingen voor de lange termijn. In overleg met school en ouders kunnen adviesgesprekken op school plaatsvinden zodat de zorg goed met school afgestemd kan worden.

 

 

Je kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende vragen:

 

 • intelligentie en leervermogen

 • aandacht- en concentratieproblemen

 • ontwikkeling (o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, ADHD, autismespectrumstoornissen en aanpassingsproblemen)

 • faalangst, angst- en paniekklachten

 • stemmingsproblemen (somberheid)

 • gedragsproblemen

 • gezins- en opvoedproblemen

 

 

Diagnostiek

 

Wanneer er meer informatie nodig is om de oorzaak van de klachten te achterhalen en de beste behandeling te bepalen kan er diagnostiek worden verricht. Enkele vormen van diagnostiek zijn:

 

 • intelligentieonderzoek

 • onderzoek naar aandacht, concentratie en tempo

 • onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, ADHD, autismespectrumstoornissen

 

 

Wij bieden onder meer de volgende behandel- en ondersteuningsvormen:

 

 • cognitieve gedragstherapie

 • oplossingsgerichte therapie

 • ouderbegeleiding

 • gezinsgesprekken

 • psychoeducatie aan de ouders en het kind

 • neurofeedback bij onder andere ADHD (altijd in combinatie met cognitieve gedragstherapie)

 

 

Kosten

 

Wij bieden basis en specialistische jeugd GGZ en jeugdhulp. Behandeling voor kinderen tot 18 jaar wordt bij verwijzing door een huisarts uit onze regio volledig vergoed.

 

Jeugd in Balans is gecontracteerd bij de gemeente Haarlem en de volgende aanliggende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Ook zijn wij gecontracteerd in de gemeente Leiden en omgeving en Amsterdam en omgeving.

bottom of page